It konsulenter

It konsulenter fra Mediamanager – et fornuftigt valg.
Stort set alle arbejdspladser er i dag afhængig af it der virker. Virksomheder der i perioder har behov for mere eller mindre assistance fra eksperter, når programmerne ikke virker som ventet, når der sker uheld, eller når der opstår et yderligere behov for it support.

Konsulentarbejdet består ofte af, at være med til at skabe klarhed i situationer og se behov samt hvordan det bedst kan løses. It-konsulenten kan desuden løse de opgaver, der findes i udviklingen af fremtidens it. Det kan også være at skabe den fornødne dokumentation.

Det er af helt afgørende betydning at kunden er tryg ved de konsulenter, som vi benytter. Der sker ofte udveksling af følsomme informationer, passwords, og adgang data, er det vigtigt med et tillidsforhold mellem kunde og konsulent.

Hos Mediamanager er vi meget  opmærksomme på dette, og har udelukkende kunder som vi skaber et godt tillidsforhold til. Dette giver optimale forhold for kunden og leverandør og skaber grobund for et langt og givtigt forløb på den længere bane – bygget på tillid.

It-konsulenten hos Mediamanager er en der giver råd og vejledning til primært mindre og mellemstore virksomheder.
Men også større og længerevarende supportopgaver løses.

Der vælges typisk en fast it-support aftale med rabatordning, men der arbejdes også på timebasis, eller der kan tilvælges en fastpris aftale, hvor din faste it-konsulent ex. kommer en gang om ugen eller hver 14. dag, eller aflægger et månedligt besøg for at kontrollere og vedligeholde jeres it-installationer.

Velkommen hos Mediamanager it konsulenterne.

Mediamanager – support@mediamanager.dk – 40268810

Mediamanager it konsulenter